Uzman Ekip ve Multidisipliner Yaklaşım Başarısı

 

BÖBREK KANSERİ VE KARACİĞER METASTAZI AYNI SEANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Diyarbakır Özel Bower Hastanesine başvuran 52 yaşındaki hastamıza yapılan tetkikler sonucunda sağ böbrekte 20 cm boyutunda kanser ve karaciğerinde metastaz saptandı. 

Üroloji Uzmanları Doç. Dr. Namık Kemal Hatipoğlu, Doç. Dr. Murat Atar ile Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Murat Kapan ve Op. Dr. Gül Apaydın tarafından yapılan başarılı bir ameliyat ile hem kanserli sağ böbrek ve hem de karaciğer sol tarafına yayılan kısmı aynı ameliyatta çıkarılarak hasta sağlığına kavuşturuldu. 

Ameliyatı bir ekip olarak gerçekleştirdiklerini bildiren Özel Bower Hospital doktorları; bölgemizde ilk, Türkiye genelinde ise birkaç kez aynı seansta bu tür ameliyatların yapıldığını, bu tür ameliyatlar için konusunda tecrübeli genel cerrahi, üroloji, radyoloji ve medikal onkoloji doktorlarından oluşan uzman bir ekip ve multidisipliner bir yaklaşım olmazsa olmaz önemde olduğunu belirtti.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Namık Kemal Hatipoğlu:

Hastanemizde onkolojik ve karaciğer cerrahisi alanında tecrübeli bir ekip bulunuyor.

‘Böbrek kanseri sıklıkla 60-70 yaşları arasında ve erkeklerde, kadınlara oranla iki kat daha fazla görülmektedir. Sigara, hipertansiyon ve obezite bilinen risk faktörleridir. Böbrek kanserinin tedavisi cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Son güncel bilgilere göre eğer başka organlara yayılım var ise o organdaki kanserin de çıkartılmasının hasta sağ kalımına yüksek oranda katkı yaptığı bilinmektedir. Karaciğer en sık yayılımın görüldüğü organlardan biridir. Böbrek kanserlerine ait karaciğer metastazları çoğu kez farklı seanslarda tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Ancak dünya genelinde önerilen hem böbrek, hem de karaciğer metastazlarının aynı seansta tedavi edilmesidir. Türkiye genelinde de aynı seansta böbrek ve karaciğer metastazlarının cerrahi olarak tedavi edildiği olgu sayısı oldukça düşüktür. Hastanemizde onkolojik ve karaciğer cerrahisi alanında tecrübeli bir ekibin bulunması; Diyarbakır’da ve bölgemizde ilk defa bu ameliyatın yapılmasına imkan tanımıştır. Bu hastaların multidisipliner tedavilerinin bir ekip dahilinde yapılması beklenen hayat sürelerini önemli ölçüde artırmaktadır.’ dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Kapan:

Hastanemizde multidisipliner yaklaşım ile gerekli cerrahi ve medikal tedavilerin yapılıyor olmasının bölgemiz ve ilimiz açısından önemli bir şans olduğunu düşünüyorum

 ‘Metastaz, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan kanser hücrelerinin bulundukları organ dışındaki diğer dokulara ve organlara yayılmasıdır. Bu yayılma, komşu organlara, damarlara ve bölgesel lenf düğümlerine olursa "lokal ileri evre", kan yoluyla karaciğer, akciğer, kemik ve beyin gibi organlara yayılırsa, bu "uzak organ metastazı" olarak adlandırılır. Karaciğer, metastazların en sık görüldüğü organlardan biridir. Özellikle mide, barsak ve pankreas gibi sindirim sistemi organları ile meme, yumurtalık, akciğer ve böbrek kanserleri karaciğere sıkça metastaz yaparlar. Bu metastazların cerrahi veya girişimsel radyoloji işlemleri vasıtasıyla ortadan kaldırılması, hastanın hastalıksız sağ kalım ve beklenen yaşam süreleri üzerine önemli derecede katkılar sunar. Bu hastalara yaklaşımda multidisipliner yaklaşım olarak tarif ettiğimiz cerrahi, girişimsel radyoloji ve medikal onkoloji birimlerinin ortak düşünce ve görüşlerinin dikkate alınması tedavinin en önemli noktasıdır. Özellikle bölgemizde karaciğer metastazlı hastaların tedavisinde önemli eksikliklerin olduğu ve bu hastaların büyük bir kısmının il dışında tedavi olmak durumunda kaldıkları göz önünde bulundurulduğunda, bunun hem maddi hem manevi açıdan büyük yük getirmektedir. Bu nedenle karaciğer metastazlı bu hastaların tedavisi açısından hastanemizde multidisipliner yaklaşım ile gerekli cerrahi ve medikal tedavilerin yapılıyor olmasının bölgemiz ve ilimiz açısından önemli bir şans olduğunu düşünüyorum.’ dedi.

Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Özel Bower Hospital doktorları, düzenli sağlık kontrollerinde kanserli durumları erken evrede yakalamanın mümkün olduğunu belirttiler. “Erken teşhis etmek, tedavinin başarısında da temel etkeni oluşturur, bu yüzden düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek gerekir.”

 

ONLINE RANDEVU
||