Tıbbi Birimler

KALP DAMAR CERRAHİSİ

Kalp damar hastalıkları arasında en sık görülen hastalık koroner arter hastalığı, yani kalp damarlarının daralması veya tam olarak tıkanmasıdır. Gelişen tıp teknolojileri ve erken teşhis olanakları tedavide olumlu sonuç alma oranını yükseltmektedir. Hastanemiz kardiyak anestezi ekibi ve ileri tıp teknolojileri ile donatılmış kardio vasküler cerrahi (KVC) yoğun bakım ünitesi, ameliyatların başarılı olmasını destekler ve sonrasındaki sürecin daha rahat geçmesini sağlar. Kliniğimizde yapılan işlemler:

• Koroner bypass ameliyatları

• Kalp kapak onarımı ve değiştirilmesi ameliyatları

• Aort damar hastalıklarında açık ve kapalı ameliyatlar (EVAR, TEVAR)

• Periferik atardamar hastalıklarında cerrahi ve girişimsel tedavi (Bypass, balon, stent) işlemleri

• Toplardamar hastalıklarının (varis, DVT, Venöz yetmezlik) cerrahi ve girişimsel tedavi işlemleri

• Karotis (şahdamar) ameliyatları

• Böbrek yetmezliği hastalarında A-V fistül açılması, hemodiyaliz kateteri takılması

• Varis tedavileri

BY PASS CERRAHİLERİ

Koroner arter bypass ameliyatı, en sık yapılan kalp ameliyatı tipidir. Kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler zaman içinde çeşitli risk faktörleri ile etkilenerek daralabilir ya da tamamen tıkanabilirler. Damarların bu şekilde tıkanmasına koroner arter hastalığı denir. Koroner arter bypass ameliyatı ile tıkanan damara yeni bir damar ilave edilerek kan akımına yeni bir yol açılmış olur. Böylece kalp, ihtiyacı olan kanı bu yeni damar aracılığı ile alarak uygun şekilde çalışmasına devam edebilir.

KÜÇÜK KESİ İLE (MİNİMAL İNVAZİV) KORONER BY-PASS CERRAHİSİ

Kalbi besleyen damarların çeşitli risk faktörleri ile daralması ya da tıkanması durumunda tedavi yöntemi olarak Bypass cerrahisi gerekiyorsa, küçük kesi ile yapılan işlemler birçok avantaj içerir. Bu durumda göğsün sağ kısmında meme altından yaklaşık 6-8 cm bir kesi ile kaburgalar arasından koroner bypass uygulanacak bölgeye ulaşılır. Koroner arterlere bypass yapılır. Küçük kesi ile yapılan koroner bypass operasyonlarında ağrı ve enfeksiyon riski daha az olur, iyileşme süreci kısalır. Aynı zamanda hastanın hem sosyal hayatına dönmesi hem de estetik görünümü açısından avantajlar içerir.

KALP KAPAK ONARIMI ve DEĞİŞTİRİLMESİ

Kalp kapakları, her kalp atımı ile birlikte açılıp kapanan yapılardır. Mitral, aort, triküspit, pulmoner olmak üzere dört adet kalp kapakçığı bulunur. Kapağın daralması ve/veya yetmezliği (geriye doğru kan kaçırması) durumlarında kalp kapak hastalıkları oluşur.  Kalp kapak hastalıkları uzun yıllar belirtisiz seyredebilir. Uzun vadede onarım ya da değiştirme gereken cerrahiler gerekli olabilir. Kapak onarımında kapak yapısını destekleyen dokular yerleştirilir, daha iyi kapanması sağlanır veya yapışmış yaprakçıklar serbestleştirilir. Değişim ameliyatlarında ise hasta olan kapak çıkarılıp yerine mekanik veya biyolojik kapak konulur.

AORT DAMAR HASTALIKLARINDA AÇIK ve KAPALI AMELİYATLAR (EVAR, TEVAR)

EVAR (EndoVascular Aneurysm Repair) damar içerisinden girerek balonlaşmış, yırtılmış veya patlamış olan damarın stentli greftle tamir edilme yöntemidir. Bu yöntemin göğüs kafesi seviyesindeki aort segmentine olan uygulamasına ise TEVAR (Thoracic EndoVascular Aneurysm Repair) adı verilmektedir. Hastanemizde uygulanan bu tedavi işlemleri kasık seviyesinde küçük bir kesi ile yapılmaktadır. Genellikle işlem sonrası bir gün yoğun bakımda takip edilen hastalar iki gün sonra taburcu olurlar. Hastanın konforu, hastanede yatış süresinin kısalığı ve başarı oranındaki yükseklik bu yöntemi, açık ameliyatlara kıyasla daha cazip kılmaktadır.

Böbrek yetmezliği hastalarında

A-V FİSTÜL AÇILMASI, HEMODİYALİZ KATETERİ TAKILMASI

Uzun süreli hemodiyalize girecek hastalarda en güvenilir yöntem kişinin kendi damarlarıyla yapılan fistüldür (arteriyovenoz fistül). Fistül, hemodiyaliz hastalarınta yaşam kalitesini arttırır ve yaşam yolu olarak tanımlanır. Fistül açılamayan hastalarımızda ise alternatif yöntem kateter takılmasıdır.

Hemodiyaliz kateterleri (HD) kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için damar yolu sağlayabilen ve sonraki kullanımlar için de yararlanılabilen gereçlerdir. Kalıcı ve geçici olmak üzere iki tipi vardır. Takılacak kateterin geçici ya da kalıcı olmasını belirleyen en önemli faktör, öngörülen kateter kullanım süresidir. Geçici HD kateterlerinin 3-4 haftadan daha uzun süre kalması komplikasyonlarda artışı da beraberinde getirmesinden ötürü uzun süreli kateter kullanımının gerekli olduğu hallerde kalıcı HD kateterleri tercih edilmelidir.

Hemodiyaliz hastalarının tedavi ve yaşam konforunu arttırabilmek için Özel Bower Hospital’de uzman ve deneyimli ekibimizle sağlık hizmeti veriyoruz.

VARİS TEDAVİLERİ

Varis, bacak toplardamarlarının genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hale gelmesidir. Tedavinin şeklini belirlemek için doppler inceleme yapılır. Damarların çapı, kanın hareketi ve derin damar hakkında bilgilere ulaşılır. Varisin seviyesi ve durumuna göre tedavi seçenekleri planlanır. Girişimsel yöntemle örümcek ağı ve retiküler varisler için skleroterapi ve/veya transdermal lazer tedavisi yapılır. Damar skleroterapisi yönteminde çok ince iğneler aracılığıyla damar içine sklerozan madde enjeksiyonu gerçekleştirilir. Bu madde damar iç yüzeyinde hasar yaratarak damar duvarlarının yapışmasını sağlar. Yapışan damarın içinden artık kan geçmediği için görünmez hale gelir ve vücut tarafından emilip yok edilir.