Tıbbi Birimler

KARDİYOLOJİ

Sağlıkla yaş almanın en önemli koşulu, sağlıklı bir kalp damar sistemine sahip olmaktır. Stresin yoğun olduğu, hareketsiz yaşam sürdüğümüz günümüz koşulları, kalp damar sağlığı açısından olumsuz birçok koşulu içeriyor. Düzenli kontrol ve testler sayesinde riskleri tespit edip, önleyici tedbirler ile ağır sorunların önüne geçmek mümkün. Unutmayın sağlıklı yaşam şekli ve düzenli doktor kontrolü ile kalp sağlığınızı koruyabilir, daha kaliteli bir hayat sürebilirsiniz.

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ

Girişimsel kardiyoloji birçok kalp hastalığının tedavisinde son yıllarda başvurulan bir alandır. Birçok hastalık anjiyo laboratuvarında ameliyatsız tedavi edilebilmektedir. Kliniğimizde yapılan başlıca girişimsel kardiyoloji işlemleri:

• Koroner anjiyografi      

• Balon anjiyoplasti ve stent takılması

• Periferik anjiyografi

• Renal anjiyografi gibi tanısal işlemler

• Kompleks perkütan koroner ve karotis girişimleri

• Renal stent

• Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide alkol septal ablasyon

• Atriyal ve ventriküler septal defektlerin, patent duktus arteriozus (PDA) ve fistüllerin perkütan kapatılması

• Mitral kapak stenozunun perkütan balon ile açılması

• Operasyonu riskli olan hastalarda TAVI (Transkateter aort kapak implantasyonu)

KORONER ANJİYOGRAFİ (El bileğinden)

Anjiyo, kalp damar tıkanıklıklarının teşhisi ve aynı zamanda tedavisinde uygulanan bir işlem-dir. Kalbi besleyen damarların tıkanıklık yeri ve derecesi görüntülenirken tedavi yöntemi de belirlenir. İşlem sırasında balon ve/veya stent uygulanarak damarlar açılır. Anjiyo, özellikle kalp krizi geçiren (belirtiler genellikle göğüs ağrısı, soğuk terleme, çarpıntı ve nefes darlığıdır) hastalara uygulanır. Bu hastalarda müdahalenin hızlı yapılması hayati önemdedir. Has-tanemizde kardiyoloji uzmanlarımız ve tecrübeli ekibimizle hem el bileğinden hem de kasık-tan yapılabilen anjiyo işlemi sonrası hastalar genellikle 24 saat sonra günlük yaşamlarına dönerler. Hastalarımızın düzenli doktor kontrolü ve medikal tedavilerini devam ettirmeleri, sağlıklı beslenme hayat tarzını sürdürmelerini önemle vurgularız.

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN GİRİŞİMLER

Atriyal septal defekt (ASD), doğuştan kalp duvarında delik olmasıdır ve erişkinlerde en sık görülen doğumsal kalp hastalığıdır. Uygun hastalarda perkütan girişimle (ameliyatsız) tedavi yapılır. Hastanede kalış süresi cerrahiye göre çok daha kısadır. Cerrahi yöntemde olduğu gibi göğsün açılması gerekmez. Estetik açıdan da göğüste yara izi kalmaz.

BÜTÜN KALP PİLİ ÇEŞİTLERİ TAKILMASI ve TAKİBİ

• KALICI KALP PİLİ (PACEMAKER)

Kalbin yavaş çalışmasından dolayı bayılma, gözlerde kararma, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerin ortadan kaldırılması için kalıcı kalp pili uygulanmaktadır. Lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilir.

• İMPLANTE EDİLEBİLİR DEFİBRİLATÖR

İmplante Edilebilir Defibrilatörler, ventriküler fibrilasyon/taşikardi gibi ritim bozukluklarının neden olduğu ani ölümü engellemek için kullanılan bir çeşit kalp pilidir. Gerektiğinde elektrik şoku vererek hayatı tehdit eden ritim bozukluğunu düzeltir. Lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilir.

• KALP YETERSİZLİĞİNDE KALP PİLİ (CRT-ICD) TEDAVİSİ

Kalbin pompalama gücü azaldığında çabuk yorulma, nefes darlığı, ayaklarda şişme gibi bulgular olur. Kalp yetersizliği hastalarının önemli bir kısmında kalbin boşlukları arasında koordinasyon bozulur. Bu hastalarda üç kablolu kalp pilleri koordinasyonu sağlayıp pompa gücünü arttırır; yakınmaları düzeltir. Bu piller lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilir. Diğer kalp pillerinden farklı olarak özel ekokardiyografi teknikleri ile çalışma şeklinin ayarlanması gerekir.

• KALP PİLİ KONTROLÜ

Kalp pillerinin düzenli olarak kontrolü gerekmektedir. Kliniğimizde kalp pillerinin kontrolü ve gerekli ayarlamaların yapılması ile pil sürelerinin daha uzun olması ve şikayetlerin düzelmesi sağlanabilmektedir. Kalp pillerinin ömürlerinin dolması halinde lokal anestezi ile kısa sürede pil değişimi yapılmaktadır.

Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde

ELEKTROFİZYOLOJİ (EPS) ve KATETER ABLASYON

Elektrofizyolojik çalışma denilen tanı yöntemi ile kasıktan damar içine yerleştirilen elektrod kateter denilen ince teller yardımıyla kalbin içinden doğrudan alınan elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilir. Bu sayede kalbin ana merkez uyarı sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı ve uyarıları ileten sistemin işlevini güvenle görüp görmediği anlaşılabilir. Kısa devrelerin varlığı saptanırsa radyo dalgaları ile noktasal enerji verilerek bu kısa devreler iptal edilir ve çarpıntı tamamen tedavi edilmiş olur. Ya da eğer çarpıntıyı oluşturan bir odak saptanırsa yine radyo dalgası enerjisi verilerek bu odak ortadan kaldırır. Buna kateter ablasyonu tedavisi adı verilir. Kateter ablasyonu, ilaçlarla denetim altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların yaşam boyu ilaç almayı istememeleri halinde uygulanır. Kateter ablasyonu ile kalbin hızlı atması şeklindeki (taşikardi) ritim bozukluklarının tedavisinin başarı olasılığı, -tedavisi hedeflenen çarpıntının türüne, kısa devrenin yerine göre değişmekle birlikte- giderek yükselmektedir.