Tıbbi Birimler


ROMATOLOJİ

Romatoloji, kas ve iskelet sistemini etkileyen tüm hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Dünyada sıklıkla görülen romatizmal hastalıklar uygun tedavi edilmediklerinde kişinin hayat kalitesinde ciddi düşmeler olmaktadır. Romatolojik hastalıklar genelde kroniktir ve tedavileri uzun süreli takipleri gerektirir.

Özel Bower Hospital Romatoloji Kliniğimizde,

• Romatoid Artrit

• Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

• Ankilozan Spondilit

• Gut Hastalığı

• Behçet Hastalığı

• Osteoporoz

• Sarkoidoz

• Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)

• Fibromiyalji 

• Osteoartrit

• Bağ dokusu hastalıkları

• Sedef romatizması

• Lupus hastalığı

Hastalıkları tanı ve tedavileri romatoloji uzmanı hekimlerimizce yapılmaktadır.