Tıbbi Birimler

ÜROLOJİ

Üroloji bölümünde, ürolojik hastalıklar ve alt gruplarına ait sağlık problemlerinin tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Başta prostat cerrahisi ve taş hastalıkları olmak üzere tüm cerrahi işlemlerde günümüz gelişmiş tıp teknolojisinin sunduğu imkanlarla tedaviler yapılmaktadır.

ÜROLOJİ KLİNİĞİMİZDE,

BÖBREK HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ

• Erişkin kapalı taş ameliyatları (Standart, Mini, Ultra-min PNL)

• Çocuk kapalı taş ameliyatları

• Laparoskopik (kapalı) tümör ameliyatları

• Laparoskopik Parsiyel (Böbrek korunarak) Böbrek kanseri ameliyatı

• Flexible URS

• Laparoskopik Böbrek çıkım darlığı ameliyatı

ÜRETER (İdrar Yolları) HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ

• Laparoskopik darlık ameliyatı

• Endoskopik (lazer) taş ameliyatı

• Endoskopik darlık ameliyatı

PROSTAT HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ

• Prostat biyopsisi (Anestezi altında)

• Prostat TUR ameliyatı

• Prostat kanseri cerrahisi (Radikal prostatektomi)

• Açık prostat ameliyatı

• Bipolar Prostat enukleasyonu

• Bipolar prostat vaporizasyonu (Prostat Buharlaştırma)

BÖBREK ÜSTÜ BEZİ

• Laparoskopik (kapalı) böbrek üstü bezi (Surrenal) ameliyatı

MESANE (İdrar Kesesi) HASTALIKLARI TANI ve TEDAVİSİ

• Kapalı mesane taşı ameliyatı

• Endoskopik Mesane tümör ameliyatı (Kapalı tümör ameliyatı)

• Radikal Sistektomi (Mesane tümör cerrahisi)

PENİS VE URETRA

• Endoskopik (Kapalı) idrar kanalı (uretra) darlığı ameliyatı

• Açık İdrar kanalı darlığı ameliyatı (uretroplasti)

• Penil protez (mutluluk çubuğu) ameliyatı

• Penis Estetik ameliyatları (eğrilik düzeltilmesi)

• Testis protez ameliyatı

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

• İnmemiş Testis Laparoskopik (Kapalı) ameliyatı

• İnmemiş Testis açık ameliyatı

• Hipospadias (doğuştan idrar deliği altta olması) ameliyatları

• VUR (idrar kesesinde böbreğe idrar kaçağı) tanı, tedavi, açık ve kapalı ameliyatı

• UPJ darlığı (böbrek çıkım darlığı) Laparoskopik (kapalı) ve açık ameliyatı

KADIN ÜROLOJİSİ

• İdrar Kaçırma

• Mesane sarkması

HASTANEMİZDE HoLEP (Holmium Laser Enucleation of Prostate) YÖNTEMİ İLE

PROSTATIN İYİ HUYLU BÜYÜMESİNDE LAZER CERRAHİSİ UYGULANMAKTADIR.

HoLEP NEDİR?

HoLEP İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde, ileri lazer teknolojisinin kullanıldığı güncel cerrahi bir yöntemdir. Prostat dokusunun tamamını temizleyip dışarı alabilen kapalı bir işlemdir. Bu yöntemle ameliyat kesisi olmadan, kapalı cerrahi ile erkeklerin yaşamını etkileyen prostat büyümesine bağlı idrar sorunları tedavi edilmektedir.

HoLEP YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI NEDİR?

• HoLEP işleminde her boyutta prostat kapalı yöntemle tedavi edilmektedir.

• Adenom dokusu (büyüyen ve idrar yolunu tıkayan prostat dokusu) tamamen çıkarılır. Hastalığın tekrarlama riski ortadan kaldırılır.

• İşlem sonrası hızlı bir iyileşme sağlanır.

• HoLEP sonrası ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirler etkilenmez. İşlem sonrası cinsel işlev bozukluğu sorunları yaşanmaz.

HoLEP ile TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR

Ürolojik cerrahide geniş kullanım alanı bulunan HoLEP (Holmium Laser Enucleation of Prostate) teknolojisi ile;

• İyi huylu prostat büyümesine bağlı işeme sorunu,

• İdrar retansiyonu (mesane dolu olmasına rağmen idrar yapamama),

• Prostat büyümesine bağlı olarak tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonu,

• İdrarda kanama problemi gibi sorunlar tedavi edilebilmektedir.

HoLEP KİMLERE UYGULANIR

• HoLEP, iyi huylu prostat büyümesi yaşayan ve cerrahi işlem gerektiren tüm hastalara uygulanır. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda da hekim kontrolü ile uygulanabilir.